Missie  van Kinderopvang aan Huis Wiebeltje

Kinderopvang aan Huis Wiebeltje is een opvang in huiselijke sfeer, ook wel gastouderopvang genoemd. Wij bieden voor- en naschoolse opvang, heledagopvang, vakantieopvang en flexibele opvang. Wij vangen kinderen vanaf 10 weken tot 13 jaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wij zijn van 7.00 tot 19.00 open. De locatie bevindt  zich  aan de rand  van Rotterdam- West in de wijk Schiemond, Coolhaven,  Delfshaven, Middelland,  Oud Mathenesse, Nieuw Mathenesse, Bospolder, Tussendijken, Witte Dorp. Wij vinden een gezellige, huiselijke, veilige sfeer belangrijk. De opvang biedt veiligheid en warmte en liefde en aandacht waarbinnen elk individueel kind tot zijn recht komt en zich op zijn of haar gemak voelt. Omdat het kind in een kleinschalige groep van maximaal zes kinderen per dag wordt opgevangen zal samen spelen, samen delen, samen plezier maken, ruzie maken, vrienden maken en gevoelens delen gebruikt worden ter stimulering van de persoonlijke ontwikkeling. Tevens vinden wij het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij de gastouderopvang Wiebeltje.

Pedagogische visie op het kind

Een kind wordt geboren met een bepaalde aanleg en eigenheid en ontwikkelt zich in wisselwerking met de omgeving. Ieder kind (mens) is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Belangrijke omgevingsfactoren voor het kind zijn het gezin, familie, wijk en omgeving, school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, leeftijdgenoten en vrienden. Wij respecteren het kind zoals het is. We kijken en luisteren naar het kind en spelen in op de behoeften van het individu zodat het kind de juiste liefde en aandacht krijgt.

Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om zichzelf te zijn en recht heeft op aandacht, geborgenheid en liefde in een veilige en hygiënisch ruimte. Dit heeft gastouderopvang Wiebeltje allemaal te bieden.

De kinderen op de gastouderopvang Wiebeltje worden geobserveerd via de ‘Zo doe ik’ methode. Dit is een middel om de ontwikkeling van de sociale competentie van baby’s en peuters te volgen. Zo kunnen wij inspelen op de behoefte van uw kind. Een tweede doel is het vroegtijdig opmerken van problemen in de ontwikkeling en dit bespreken wij dan met de ouder en desgewenst kunnen we advies geven. Er is een mogelijkheid om een oppasboekje of een groeiboekje bij ons achter te laten, zodat wij voor u bij kan houden wat uw kind allemaal heeft gegeten en gedaan op een dag. Zo af en toe door het hele jaar zal er een uitstapje georganiseerd worden, bijvoorbeeld Ballorig.

Uw kind krijgt ruimte om te ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Ieder kind van nature heeft de drang om zich te ontwikkelen. Wij hebben vertrouwen in uw kind en zijn eigen ontwikkeltempo. De mens wordt van nature zo uitgerust dat hij/zij zelfstandig kan worden. Uiteraard heeft uw kind veilige kaders nodig. Ons doel is hierbij om de zelfstandigheid van uw kind te stimuleren. Dit kan zelfstandigheid op alle vlakken zijn van zelfredzaamheid tot oplossingen zoeken bij problemen.

Wij kijken naar de ontwikkeling van zelfstandigheid en het omgevingsbewustzijn. Uw kind zal wennen aan de gastouderopvang en aan andere kinderen. En op gegeven momenten weten waar wat staat en wat kan verwachten van ons. Zo kan uw kind zich zelfstandig in een vertrouwde kleinschalige omgeving bewegen.

Wij kijken ook naar de sociale emotionele ontwikkeling. Uw kind zal leren omgaan met anderen en met zijn eigen emoties. Hij zal leren samen te spelen en delen, conflicten op te lossen en voor zichzelf opkomen. Hij zal ook leren zichzelf te leren beheersen. Voorbeelden hiervan zijn als het kind moet wachten op zijn beurt bij een spelletje of als het kind heeft verloren met een spel. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van normen en waarden.

De spelontwikkeling is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Al spelenderwijs leert uw kind essentiële vaardigheden, bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht, samenwerken en niet vals spelen. Tijdens een rollenspel, bijvoorbeeld vadertje en moedertje oefent uw kind met gedrag en rollen die hij later gaat vervullen.

De taalontwikkeling speelt een grote rol in ons leven. Daarom is het belangrijk dat we van kleins af aan tegen een kind praten, liedjes zingen, woordjes leren en verhaaltjes voorlezen. Door middel van de taal kan uw kind ook zijn gedachten en gevoelens beter onder woorden brengen.

De motorische ontwikkeling heeft te maken met de manier van bewegen. Een baby leert bijvoorbeeld zitten, kruipen, staan en lopen en dieren nadoen. Er zijn grove motoriek en fijne motoriek. De grove motoriek is bijvoorbeeld rennen, springen, fietsen. De fijne motoriek zijn de fijnere handelingen zoals schrijven, tekenen en prikken of kettingen maken.

De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en het opdoen van kennis. Kinderen leren constant nieuwe dingen. Ze zijn doorgaans heel leergierig en nieuwgierig.

Als kinderen een puzzel oplossen, kun je ook zien hoe ze denken. Een peuter zal zomaar wat proberen om de puzzel in elkaar te steken en een wat ouder kind kijkt naar de vorm en kleur die nodig is om de puzzel te maken en gaat dan gericht zoeken.

Visie in opvoeden de vijf R’s

Reinheid: De opvang wordt dagelijks schoongemaakt, vooral keuken, badkamer, toilet en de bedden en de ruimte waar de kinderen worden opgevangen en spelen. Er is veel aandacht voor hygiëne in het huis. Ook tijdens het verzorgen en verschonen van de kinderen is er veel aandacht voor hygiëne. Er moet regelmatig de mondjes en handjes gewassen worden op een dag. En zeker na toiletgebruik is dit belangrijk. Om dit vergemakkelijken hebben we desinfecterende zeep in huis.

Regelmaat: De dag verloopt volgens een vast dagprogramma die u hieronder kunt inzien. De activiteiten zullen met een thema en jaargetijde variëren en dit hangt ook af van het weer en van de leeftijd en ontwikkeling en interesses van het kind.

Respect: Wij respecteren elk kind ongeacht huidskleur, religie, gewoonte, afwijking. Een kind heeft het recht om zichzelf te zijn en mag ook de eigen- Ik ontdekken en een eigen mening hebben. Wij zullen zoveel mogelijk de wensen en behoeften van de ouders zover het kan volgens het pedagogisch beleid en de wet van kinderopvang hanteren en respecteren.

Ruimte: Wij bieden voldoende materialen, speelgoed en ruimte zodat een kind zich kan ontwikkelen in zijn tempo. Als een kind er klaar voor is om dingen te ontdekken en te willen leren zal het kind dat zelf aangeven. Zo stimuleren wij de zelfredzaamheid van het kind tot zelfstandige kleuter.

Rust: Een kind heeft af en toe rust nodig en dit zal ook in het dagprogramma worden opgenomen. Als een baby/ kind tussendoor wil slapen, dan is er die mogelijkheid. Maar rust is ook gewoon even in de kring zitten om een boekje te lezen of even alleen spelen.

Kortom met veel afspraken maken met elkaar komen we verder. En als we open met elkaar omgaan, dan zal het gesprek ook vlot verlopen. Als u tevreden bent, vertel het ons en mocht u ontevreden zijn over de opvang, vertel het dan ook aan ons. Wij staan open voor kritiek, meningen, opmerkingen en suggesties, veranderingen en noem maar op. Chroom niet om naar ons toe te komen als u ergens mee zit of advies wil over opvoeding of andere zaken betreft kinderen.